Κ.Δ.Π 196/2023, IAEA Series No 112, IOMP Open-Source Tools in Medical Physics, BIR Photon-Counting CT and other webinars

Αγαπητά μέλη,

Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για την γνωστοποίηση Κ.Δ.Π 196/2023 ”Η Περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και Ραδιολογικής Ασφάλειας και Προστασίας (Κώδικας Πρακτικής αναφορικά με τον Καθορισμό και την Εφαρμογή Εθνικών Διαγνωστικών Επιπέδων Αναφοράς για Ακτινοδιαγνωστικές Εξετάσεις) Γνωστοποίηση”, η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας την 23η Ιουνίου 2023.

Τη Γνωστοποίηση θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, στο πιο κάτω σύνδεσμο:

https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/5D72F3609811CA06C22583FA001F480D?OpenDocument

Επισυνάπτεται το κείμενο για ευκολία:


Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) έχει δημιοσιεύσει το Safety Report Series No 112 με θέμα ”Patient Radiation Exposure Monitoring in Medical Imaging”. Την αναφορά μπορείτε να βρείτε ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο.

https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/PUB1976_web.pdf

Επιπρόσθετα, μπορείτε να βρείτε όλες τις προηγούμενες δημοσιευμένες αναφορές κάτω από το Safety Report Series, ανά έτος, ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://www.iaea.org/publications/search/type/safety-reports-series/year/2023


Το International Organisation for Medical Physics (IOMP) διοργανώνει ακόμη ένα δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα ”Open-Source Tools in Medical Physics” (CME/CPD: 1) το οποίο θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη 19 Ιουλίου 2023.

Την περίληψη του σεμιναρίου καθώς και για εγγραφή, ακολουθείστε τον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://www.iomp.org/iomp-school-webinars-2023/


Τέλος, σας ενημερώνουμε για τα δυο δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια που διοργανώνει το British Institute of Radiology (BIR) με θέμα:

  • ”Photon-Counting CT: Science and Application” – 18 Οκτωβρίου 2023 (CPD: 1)

https://www.mybir.org.uk/l/s/community-event?id=a173Y00000HECBPQA5

  • ”A Radiographer’s Journey” – 16 Νοεμβρίου 2023 (CPD: 2)

https://www.mybir.org.uk/l/s/community-event?id=a173Y00000GQSGkQAP

Για εγγραφή ακολουθείστε τους πιο πάνω συνδέσμους.

Με εκτίμηση,

Από την ομάδα του Σ.Φ.Ι.Κ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ