ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ υποβολής σχολίων σχετικά με προτεινόμενα Πρωτόκολλα Ποιοτικού Ελέγχου

Αγαπητά μέλη,

Σε συνέχεια ανακοίνωσης του Συλλόγου μας ημερομηνίας 3η Ιουλίου 2021 με θέμα ‘’Προτεινόμενα Πρωτόκολλα Ποιοτικού Ελέγχου’’, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε πως δίδεται τελευταία παράταση της προθεσμίας για υποβολή σχολίων αναφορικά με τα προτεινόμενα πρωτόκολλα, το αργότερο μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2021.

Τα σχόλια σας θα προωθηθούν στην υπεύθυνη για τη σύνταξη του πρωτοκόλλου ομάδα εργασίας, για να αξιολογηθούν και να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις όπου αυτό είναι αναγκαίο. Στη συνέχεια, τα πρωτόκολλα θα παραδοθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 στην Υπηρεσία Ελέγχου και Επιθεώρησης για Ακτινοβολίες του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Υπενθυμίζεται πως τα μέλη μπορούν εάν το επιθυμούν να καταθέσουν σχόλια σχετικά με τα πιο κάτω πρωτόκολλα, τα οποία είναι αναρτημένα και στον πιο κάτω σύνδεσμο:

  • Πρωτόκολλο ποιοτικών ελέγχων συστημάτων υπολογιστικής τομογραφίας (CT)
  • Πρωτόκολλο ποιοτικών ελέγχων κινητών ακτινοσκοπικών συστημάτων (C-ARM)
  • Πρωτόκολλο ποιοτικών ελέγχων συστημάτων απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (MRI)
  • Πρωτόκολλο ποιοτικών ελέγχων ορθοπαντομογράφου (πανοραμικού) οδοντιατρικού συστήματος (OPG)
  • Πρωτόκολλο ποιοτικών ελέγχων οπισθοφατνιακών οδοντιατρικών συστημάτων (ΙΟ)
  • Πρωτόκολλο ποιοτικών ελέγχων μαστογραφικών συστημάτων (MG)
  • Πρωτόκολλο ποιοτικών ελέγχων ακτινοπροστατευτικών μέσων

Με εκτίμηση,

Από την ομάδα του Σ.Φ.Ι.Κ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

https://cympa.org/