Συντονίστρια:
Γ. Κοκονά – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Ομάδα εργασίας:

Π. Α. Καπλάνης – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Ν. Παπαδόπουλος – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Γ. Κοκονά – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Γ. Μενοίκου – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Χ. Παπαευσταθίου – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

I. Χρυσάνθου – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσία

Ε. Πίτρη – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο ΛευκωσίαςΕισαγωγή για την εφαρμογή πρωτοκόλλων ιονίζουσας και μη-ιονίζουσας ακτινοβολίας
Σύνταξη & Επίβλεψη: Ν. Παπαδόπουλος – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας


Πρωτόκολλο ποιοτικών ελέγχων συστημάτων υπολογιστικής τομογραφίας (CT)
Σύνταξη: Γ. Μενοίκου – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
Επίβλεψη: Ν. Παπαδόπουλος – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας / Π. Α. Καπλάνης – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας


Πρωτόκολλο ποιοτικών ελέγχων ακτινοσκοπικών επεμβατικών συστημάτων
Σύνταξη: X. Παπαευσταθίου – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
Επίβλεψη: Ν. Παπαδόπουλος – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας / Π. Α. Καπλάνης – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας


Πρωτόκολλο ποιοτικών ελέγχων κινητών ακτινοσκοπικών συστημάτων (C-ARM)
Σύνταξη: Ε. Πίτρη – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
Επίβλεψη: Ν. Παπαδόπουλος – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας / Π. Α. Καπλάνης – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας


Πρωτόκολλο ποιοτικών ελέγχων συστημάτων απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (MRI)
Σύνταξη: Ν. Παπαδόπουλος – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
Επίβλεψη: Γ. Μενοίκου – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας / Π. Α. Καπλάνης – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας


Πρωτόκολλο ποιοτικών ελέγχων ορθοπαντομογράφου / πανοραμικού οδοντιατρικού συστήματος (OPG)
Σύνταξη: Ε. Πίτρη – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
Επίβλεψη: Ν. Παπαδόπουλος – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας / Π. Α. Καπλάνης – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας


Πρωτόκολλο ποιοτικών ελέγχων οπισθοφατνιακών οδοντιατρικών συστημάτων (ΙΟ)
Σύνταξη: Ε. Πίτρη – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
Επίβλεψη: Ν. Παπαδόπουλος – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας / Π. Α. Καπλάνης – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας


Πρωτόκολλο ποιοτικών ελέγχων μαστογραφικών συστημάτων (MG)
Σύνταξη: Γ. Κοκονά – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
Επίβλεψη: Ν. Παπαδόπουλος – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας / Π. Α. Καπλάνης – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας


Πρωτόκολλο ποιοτικών ελέγχων οθονών μαστογραφικών συστημάτων
Σύνταξη: Γ. Κοκονά – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
Επίβλεψη: Ν. Παπαδόπουλος – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας / Π. Α. Καπλάνης – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας


Πρωτόκολλο ποιοτικών ελέγχων ψηφιακών ακτινογραφικών συστημάτων (DDR)
Σύνταξη: Ι. Χρυσάνθου – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
Επίβλεψη: Ν. Παπαδόπουλος – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας / Π. Α. Καπλάνης – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας


Πρωτόκολλο ποιοτικών ελέγχων ψηφιακών κασετών και ψηφιοποιητών (CR)
Σύνταξη: Γ. Κοκονά – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
Επίβλεψη: Ν. Παπαδόπουλος – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας / Π. Α. Καπλάνης – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας


Πρωτόκολλο ποιοτικών ελέγχων ακτινοπροστατευτικών μέσων
Σύνταξη: Ε. Πίτρη – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
Επίβλεψη: Ν. Παπαδόπουλος – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας / Π. Α. Καπλάνης – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας