Συντονίστρια:
Γ. Κοκονά – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Ομάδα εργασίας:
Π. Α. Καπλάνης – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
Ν. Παπαδόπουλος – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
Γ. Κοκονά – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
Γ. Μενοίκου – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
Ε. Πίτρη – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Πρωτόκολλο ποιοτικών ελέγχων συστημάτων υπολογιστικής τομογραφίας (CT)
Σύνταξη: Γ. Μενοίκου – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
Επίβλεψη: Ν. Παπαδόπουλος – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας / Π. Α. Καπλάνης – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
Σύνδεσμος πρωτοκόλου

Πρωτόκολλο ποιοτικών ελέγχων κινητών ακτινοσκοπικών συστημάτων (C-ARM)
Σύνταξη: Ε. Πίτρη – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
Επίβλεψη: Ν. Παπαδόπουλος – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας / Π. Α. Καπλάνης – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
Σύνδεσμος πρωτοκόλου

Πρωτόκολλο ποιοτικών ελέγχων συστημάτων απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (MRI)
Σύνταξη: Ν. Παπαδόπουλος – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
Επίβλεψη: Γ. Μενοίκου – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας / Π. Α. Καπλάνης – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
Σύνδεσμος πρωτοκόλου

Πρωτόκολλο ποιοτικών ελέγχων ορθοπαντομογράφου (πανοραμικού) οδοντιατρικού συστήματος (OPG)
Σύνταξη: Ε. Πίτρη – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
Επίβλεψη: Ν. Παπαδόπουλος – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας / Π. Α. Καπλάνης – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
Σύνδεσμος πρωτοκόλου

Πρωτόκολλο ποιοτικών ελέγχων οπισθοφατνιακών οδοντιατρικών συστημάτων (ΙΟ)
Σύνταξη: Ε. Πίτρη – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
Επίβλεψη: Ν. Παπαδόπουλος – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας / Π. Α. Καπλάνης – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
Σύνδεσμος πρωτοκόλου

Πρωτόκολλο ποιοτικών ελέγχων μαστογραφικών συστημάτων (MG)
Σύνταξη: Γ. Κοκονά – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
Επίβλεψη: Ν. Παπαδόπουλος – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας / Π. Α. Καπλάνης – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
Σύνδεσμος πρωτοκόλου

Πρωτόκολλο ποιοτικών ελέγχων ακτινοπροστατευτικών μέσων
Σύνταξη: Ε. Πίτρη – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
Επίβλεψη: Ν. Παπαδόπουλος – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας / Π. Α. Καπλάνης – Κλάδος Ιατρικής Φυσικής – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
Σύνδεσμος πρωτοκόλου