Ανακοινώθηκε από το  Διεθνή Οργανισμό Ιατρικής Φυσικής (IOMP) το νέο τεύχος της διεθνούς εφημερίδας Φυσικών Ιατρικής (Issue Nr. 2of Vol 2 of MPI): 

Ακολουθήστε το πιο κάτω σύνδεσμο:

Ανακοινώθηκε η νέα έκδοση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κριτήρια αποδοχής ιατρικού εξοπλισμού  στους τομείς της Ακτινοδιάγνωσης, της Πυρηνικής Ιατρικής και της Ακτινοθεραπείας.

RADIATION PROTECTION N° 162: “Criteria for Acceptability of Medical Radiological Equipment used in Diagnostic Radiology, Nuclear Medicine and Radiotherapy”