Κοστολόγηση υπηρεσιών Ιατρικής Φυσικής

Αγαπητά μέλη, Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε αναρτημένη στον πιο κάτω σύνδεσμο, την κοστολόγηση υπηρεσιών Φυσικών Ιατρικής. Σύνδεσμος κοστολόγησης υπηρεσιών Ιατρικής Φυσικής Με εκτίμηση, Από την ομάδα του Σ.Φ.Ι.Κ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Προτεινόμενα πρωτόκολλα ποιοτικού ελέγχου

Αγαπητά μέλη, Όπως γνωρίζεται έχουν δημιουργηθεί ομάδες εργασίας για την σύνταξη πρωτοκόλλων ποιοτικού ελέγχου. Η ομάδα εργασίας η οποία έχει αναλάβει τη σύνταξη πρωτοκόλλων ποιοτικού ελέγχου συστημάτων ακτινοδιαγνωστικής και επεμβατικής ακτινολογίας έχει ήδη αποστείλει τα πιο κάτω πρωτόκολλα. Πρωτόκολλο ποιοτικών ελέγχων συστημάτων υπολογιστικής τομογραφίας (CT)Πρωτόκολλο ποιοτικών ελέγχων κινητών ακτινοσκοπικών συστημάτων (C-ARM)Πρωτόκολλο ποιοτικών ελέγχων συστημάτων απεικόνισης […]

Νόμος που τροποποιεί τον περί εγγραφής Φυσικών Ιατρικής Νόμο

Αγαπητά μέλη, Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε αναρτημένη στον πιο κάτω σύνδεσμο, την πρόταση νόμου που κατέθηκε. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟ Με εκτίμηση, Από την ομάδα του Σ.Φ.Ι.Κ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ