ΤΕΕ: Διαβούλευση σε προσχέδιο Γνωστοποίησης (Πρότυπα) σε θέματα ακτινοπροστασίας (KA/1/2023), EFOMP Radboud Summer School και BIR σεμινάριο

Αγαπητά μέλη,

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει δημιοσευσεί το προσχέδιο ”Γνωστοποίηση (Πρότυπα) σε θέματα Ακτινοπροστασίας (ΚΑ/1/2023)” .

Την ανακοίνωση μπορείτε να βρείτε ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο.

https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/8EF20266B8FE4330C2258957002526DF?OpenDocument

Τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με το προσχέδιο μπορούν να αποσταλούν στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας το αργότερο μέχρι 28 Απριλίου 2023.


Επίσης, το European Federation of Organisations for Medical Physics (EFOMP) διοργανώνει σε συνεργασία με το Radboud University Nijmegen εκπαίδευση με θέμα ”Basic Dosimetry and Radiobiology for Radionuclide Therapy.

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης μεταξύ 3-7 Ιουλίου 2023, με τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 15 Μαίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθείστε τον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://www.ru.nl/radboudsummerschool/courses/overview-courses-2023/2023-courses/week-3/rss03-21-basic-dosimetry-radiobiology-radionuclide/


Τέλος, το British Institute of Radiology διοργανώνει δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα “Oligometastatic treatment planning” την Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθείστε τον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://www.mybir.org.uk/l/s/community-event?id=a173Y00000GQLwGQAX

Με εκτίμηση,

Από την ομάδα του Σ.Φ.Ι.Κ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ