Ευκαιρία Πρακτικής Άσκησης: Εργαστήριο Δοσιμετρίας, Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας

Αγαπητά μέλη,

Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι το Εργαστήριο Δοσιμετρίας του Διεθνή Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) παρέχει ευκαιρίες πρακτικής άσκησης σε φοιτητές και απόφοιτους Ιατρικής Φυσικής, διάρκειας εως και 12 μήνες.

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, ο/η εκπαιδευόμενος/η θα έχει την ευκαιρία να μάθει περισσότερα για το έργο του ΔΟΑΕ στον τομέας της Ιατροφυσικής, να παρακολουθείσει και να συνεισφέρει στις προγραμματικές ανάγκες του Εργαστηρίου καθω΄ς και στα τρέχοντα ερευνητικά προγράμμματα.

Ο/η εκπαιδεύομενος/η θα λαμβάνει μηνιαίο επίδομα από τον ΔΟΑΕ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους:

https://www.iaea.org/about/employment/internships

http://www-naweb.iaea.org/nahu/dmrp/laboratory.html


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν απευθείας με τον:

Δρ Αλέξη Δημητρια΄δη

Dosimetrist, Quality Audits, Dosimetry Laboratory, IAEA

al.dimitriadis@iaea.org

O Σύλλογος παραμένει στη διάθεση σας, cymedphysassoc@gmail.com .

Με εκτίμηση,

Από την ομάδα του Σ.Φ.Ι.Κ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ