ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αγαπητά μέλη,

Υπενθυμίζουμε για την Ημερίδα Παρουσίασης Πρωτοκόλλων Ποιοτικού Ελέγχου που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2023.

Την ημερίδα συνδιοργανώνει ο Σύλλογος Φυσικω΄ν Ιατρικής Κύπρου και ο Σύλλογος Ιατροφυσικής και Βιοιατρικής Μηχανικής Κύπρου, με τη στήριξη του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Θα χαρούμε να σας δούμε εκεί!

Με εκτίμηση,

Από την ομάδα του Σ.Φ.Ι.Κ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ