Θέση Εργασίας Ιατρικού Φυσικού (Junior) στο Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο

Αγαπητά μέλη,

Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για την προκήρυξη μιας θέσης Ιατρικού Φυσικού (Junior) στο Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμό:

https://career2.successfactors.eu/career?company=tosinohold&career_job_req_id=1083&career_ns=job_listing&navBarLevel=JOB_SEARCH

Με εκτίμηση,

Από την ομάδα του Σ.Φ.Ι.Κ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ


Ελάτε στην Ομάδα μας!

Το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο ζητεί να προσλάβει Ιατρικό Φυσικό (Junior).

Απαραίτητα προσόντα:

 • Εγγραφή, σε ισχύ, στο Συμβούλιο Φυσικών Ιατρικής.
 • Πτυχίο Φυσικής.
 • Μεταπτυχιακό στην Ιατρική Φυσική.

Περιγραφή θέσης εργασίας | Σχέδιο Υπηρεσίας:

Ο Ιατρικός Φυσικός συνεισφέρει στη διατήρηση αλλά και στην αναβάθμιση της ποιότητας, της ασφάλειας αλλά και της αποδοτικότητας των ιατρικών υπηρεσιών, μέσω δραστηριοτήτων προσανατολισμένων προς τον ασθενή που απαιτούν εξειδικευμένη δράση, περιπλοκή ή εξειδικευμένες συμβουλές. Ειδικότερα:

 1. Εκτελεί καθήκοντα Ιατρικού Φυσικού 
  • Συμμετέχει στο πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας και καλής λειτουργίας του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.  Συμμετέχει στις μεθόδους και διαδικασίες ελέγχου ποιότητας και τις επιβλέπει, κατόπιν συνεννόησης και της σύμφωνης γνώμης του εκάστοτε Προϊστάμενου.
  • Ελέγχει όλα τα συστήματα δοσιμετρίας στο Τμήμα Ιατρικής Φυσικής βάσει προγράμματος περιοδικών ελέγχων ποιότητας και αναθέτει τη βαθμονόμηση στην ημεδαπή ή/και στην αλλοδαπή (π.χ. μετρητές ακτινοβολίας και ραδιενέργειας, ηλεκτρόμετρα) κατόπιν συνεννόησης και της σύμφωνης γνώμης του εκάστοτε Προϊστάμενου.
  • Συνεργάζεται με τους Τεχνολόγους για διάφορες ενέργειες των ειδικοτήτων τους. Υπολογίζει δόσεις ακτινοβολίας που δέχονται οι ασθενείς για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς και εποπτεύει την εφαρμογή των αρχών της ακτινοπροστασίας.
  • Εκτελεί καθήκοντα σχετικά με την προστασία από κινδύνους που προέρχονται από ιονίζουσα ακτινοβολία.
  • Επεξεργάζεται και αναλύει με τον Προϊστάμενό του τις οποιεσδήποτε αποκλίσεις από την ορθή λειτουργία των συστημάτων Ακτινοδιαγνωστικής. Αναφέρει στον Προϊστάμενο τις οποιεσδήποτε αποκλίσεις από την ορθή λειτουργία.  Έρχεται σε επαφή με την προμηθεύτρια εταιρία, εάν και εφόσον του ανατεθεί, για επίλυση του προβλήματος.
  • Έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με τους θεράποντες ιατρούς των ασθενών στο  στάδιο του σχεδιασμού της θεραπείας προτείνοντας τη βέλτιστη λύση θεραπείας. Σέβεται τη γνώμη των θεραπόντων ιατρών ως προς τη λύση που θα επιλεγεί. 

Εάν πιστεύετε στο λειτούργημα που επιτελείται στο Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο, θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε από κοντά!