Προτεινόμενα πρωτόκολλα ποιοτικού ελέγχου

Αγαπητά μέλη,

Όπως γνωρίζεται έχουν δημιουργηθεί ομάδες εργασίας για την σύνταξη πρωτοκόλλων ποιοτικού ελέγχου. Η ομάδα εργασίας η οποία έχει αναλάβει τη σύνταξη πρωτοκόλλων ποιοτικού ελέγχου συστημάτων ακτινοδιαγνωστικής και επεμβατικής ακτινολογίας έχει ήδη αποστείλει τα πιο κάτω πρωτόκολλα.

Πρωτόκολλο ποιοτικών ελέγχων συστημάτων υπολογιστικής τομογραφίας (CT)
Πρωτόκολλο ποιοτικών ελέγχων κινητών ακτινοσκοπικών συστημάτων (C-ARM)
Πρωτόκολλο ποιοτικών ελέγχων συστημάτων απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (MRI)
Πρωτόκολλο ποιοτικών ελέγχων ορθοπαντομογράφου (πανοραμικού) οδοντιατρικού συστήματος (OPG)
Πρωτόκολλο ποιοτικών ελέγχων οπισθοφατνιακών οδοντιατρικών συστημάτων (ΙΟ)
Πρωτόκολλο ποιοτικών ελέγχων μαστογραφικών συστημάτων (MG)
Πρωτόκολλο ποιοτικών ελέγχων ακτινοπροστατευτικών μέσων

Τα πρωτόκολλα βρίσκονται αναρτημένα στον πιο κάτω σύνδεσμο και όλα τα μέλη μπορούν να τα μελετήσουν και να καταθέσουν σχόλια, εάν το επιθυμούν, το αργότερο μέχρι την 5η Σεπτεμβρίου. Τα σχόλια σας θα προωθηθούν στην ομάδα εργασίας για να αξιολογηθούν και να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις όπου είναι αναγκαίο.

Στη συνέχεια, τα πρωτόκολλα θα προωθηθούν στην Υπηρεσία Επιθεώρησης και Ελέγχου για Ακτινοβολίες του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, με σκοπό να δημιουργηθούν κανονισμοί για την εφαρμογή τους.

Σύνδεσμος Πρωτοκόλλων

Με εκτίμηση,

Από την ομάδα του Σ.Φ.Ι.Κ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ