Ευκαιρίες Εργοδότησης – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΙΑΤΡΟΦΥΣΙΚΟΥ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία (1) κενή θέση Ιατροφυσικού του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, η οποία αφορά τοποθέτηση ως εξής:

  • 1 θέση – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Θα καταρτιστεί πίνακας διοριστέων σύμφωνα με την τελική σειρά κατάταξης. Με βάση τον πίνακα θα γίνει η πλήρωση της θέσης που δημοσιεύεται, καθώς και των θέσεων που πιθανόν να προκύψουν στο διάστημα δύο (2) χρόνων από την ημερομηνία καταρτισμού του πίνακα.

Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Ο ετήσιος μισθός είναι €32.947,41 που θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες δόσεις, δώδεκα από αυτές στο τέλος κάθε μήνα και η δέκατη τρίτη δόση αναλογεί στο δέκατο τρίτο μισθό και μισθοδοτική αύξηση κάθε τρία (3) χρόνια όπως θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Περισσότερες πληροφορίες στον πιο κάτω σύνδεσμο

https://www.shso.org.cy/2021/03/26/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%ae%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%b5%ce%bd%ce%ae%cf%82-%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%cf%85%cf%83%ce%b9/