ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

OΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Πρόδρομος

Καπλάνης

p.a.kaplanis@cytanet.com.cy

Δημήτρης

Καολής

dkaolis@gmail.com

Δημήτρης

Σακκάς

demetrios_s@yahoo.co.uk

Στέλιος

Χριστοφίδης

c4stelios@gmail.com

Χριστόδουλος

Κωνσταντίνου

chris.constantinou@bococ.org.cy

Γιώργος

Χριστοδουλίδης

gchristodoulides@hotmail.com

Χαράλαμπος

Γιαννακκαράς

call4charis@gmail.com