Περιεχόμενα

8 Φεβρουαρίου 2013

Απολογισμός Εργασιών Διοικητικού Συμβουλίου ΣΦΙΚ

Γενική Συνέλευση ΣΦΙΚ

Ηλεκτρονική Υγεία

Έρευνα στην Πυρηνική Ιατρική-Μετρήσεις Ραδιενέργειας

Ο ρόλος του Φυσικού Ιατρικής στην Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

Ο Φυσικός Ιατρικής ως σύμβουλος & εγγυητής ποιότητας της εργασίας των ακτινοδιαγν. εργαστηρίων

Το Νομοθετικό Πλαίσιο Ακτινοπροστασίας στην Κύπρο

Το Τμήμα Ιατρικής Φυσικής στις Ιατρικές Υπηρεσίες κ οι Προοπτικές του

Ακτινοθεραπεία στο Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου

Ο Φυσικός Ιατρικής ως Εμπειρογνώμονας στον Ιδιωτικό Τομέα

Ευκαιρίες εργοδότησης Φυσικών Ιατρικής