Στους πιο  κάτω συνδέσμους (links) θα βρείτε το σχετικό νόμο  ”περί εγγραφής Φυσικών Ιατρικής ” του 2008 ( Ν33(Ι)/2008) και τον τροποποιητικό νόμο του 2011 (Ν45(Ι)/2011) αντίστοιχα, όπως έχει εκδοθεί με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το άρθρο 52 του Συντάγματος.