Σύλλογος Φυσικών Ιατρικής Κύπρου Cyprus Medical Physicists Association
Ταχυδρομική Θυρίδα 16283 P.O Box 16283
Ταχυδρομικός Κώδικας 2087 Postal Code 2087
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: cymedphysassoc@gmail.com Email: cymedphysassoc@gmail.com