Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 4 υποτροφίες για συμμετοχή στην ετήσια Ευρωπαϊκή Σχολή Φυσικής Ιατρικής από την EFOMP.

 

Η EFOMP υποστηρίζει την ετήσια Ευρωπαϊκή Σχολή Φυσικής Ιατρικής. Στα πλαίσια αυτής της υποστήριξης προσκαλεί νέους φυσικούς ιατρικής να δηλώσουν συμμετοχή για 4 υποτροφίες προκειμένου να παρακολουθήσουν το σχολείο.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.

ESMP bursaries