Για δυνατότητα επαγγελματικής αποκατάστασης ως Φυσικός Ιατρικής στην Κύπρο πρέπει πρώτα ο/η ενδιαφερόμενος/η να είναι εγγεγραμένο μέλος στο Μητρώο Φυσικών Ιατρικής Κύπρου.

Για εγγραφή στο Μητρώο πρέπει να προσκομιστούν τα ακόλουθα πιστοποιητικά. Τα πιστοποιητικά μαζί με την συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής πρέπει να αποσταλούν στο Συμβούλιο Εγγραφής Φυσικών Ιατρικής:

  1. Αίτηση εγγραφής, συμπληρωμένη από τον αιτητή/τρια
  2. Απόδειξη πληρωμής
  3. Πιστοιποιητικό γεννήσεως
  4. Πτυχίο/α Ανώτερων/Ανώτατων Σπουδών
  5. Πιστοποιητικό υγείας από μέλος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου
  6. Πιστοιποιητικό ότι ο αιτητή δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα ηθικής αισχρότητας
  7. Πιστοποιητικά παρακολούθησης συνεχούς εκπαίδευσης και αντίγραφα δημοσιεύσεων
  8. Για αιτητές/τριες που δεν είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή Κράτους Μέλους, θα πρέπει να επισυναφθεί αντίγραφο του πιστοποιητικού γάμου με πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίαςα ή Κράτους Μέλους

Τους κανονισμούς για την εγγραφή στο Μητρώο Φυσικών Ιατρικής καθώς και την αίτηση εγγραφής, θα βρείτε πιο κάτω:


Για περαιτέρω πληροφορίες ακολουθείστε το σύνδεσμο (link) του Συμβουλίου Εγγραφής Φυσικών Ιατρικής:

https://www.moh.gov.cy/moh/mprc.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument