Για εγγραφή στο μητρώο Φυσικών Ιατρικής Κύπρου χρειάζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση εγγραφής, συμπληρωμένη από τον αιτητή/τρια
  2. Απόδειξη πληρωμής
  3. Πιστοιποιητικό γεννήσεως
  4. Πτυχίο/α Ανώτερων/Ανώτατων Σπουδών
  5. Πιστοποιητικό υγείας από μέλος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου
  6. Πιστοιποιητικό ότι ο αιτητή δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα ηθικής αισχρότητας
  7. Πιστοποιητικά παρακολούθησης συνεχούς εκπαίδευσης και αντίγραφα δημοσιεύσεων
  8. Για αιτητές/τριες που δεν είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή Κράτους Μέλους, θα πρέπει να επισυναφθεί αντίγραφο του πιστοποιητικού γάμου με πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίαςα ή Κράτους Μέλους

Τους κανονισμούς για την εγγραφή στο μητρώο Φυσικών Ιατρικής καθώς και την αίτηση εγγραφής, θα βρείτε πιο κάτω:


Για περαιτέρω ενημέρωση ακολουθείστε το σύνδεσμο (link) του Συμβουλίου Εγγραφής Φυσικών Ιατρικής:

https://www.moh.gov.cy/moh/mprc.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument