ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Πρόεδρος Πρόδρομος Καπλάνης pakaplanis@gmail.com
Αντιπρόεδρος Ειρήνη Πολυκάρπου i.polycarpou@euc.ac.cy
Γραμματέας Ελένη Σκουρίδη eskouridou@gmail.com
Ταμίας Ραφαέλλα Σταυρινίδου
Μέλος Ερατώ Στυλιανού Μαρκίδου
Μέλος Μαρία Πογιατζή mpogiatzi187@gmail.com
Μέλος Κώστας Μιχαήλ kostas.michael@outlook.com